Underkategorier

 

Frognerparkens historie

Frognerparken begynte med storgården som lå der før. Den ble eid av flere mennesker opp igjennom tidene, men spesielt to av dem gjorde viktige forandringer på storgården: En prest ved navn Bernt Sverdrup, og en industriherre som het Benjamin Wegner.

Fra lystslott til romantisk park

Slottspresten Bernt Sverdrup eide Frogner hovedgård fra 1774 til 1787. Det fantes et hageanlegg på gården, anlagt av Hans Jacob Scheel, som han bygget videre på. Det ble et flott hageanlegg i barokk stil, som ble skildret av en annen prest som ”et fyrstelig lystslott ingen stor herre behøvde å skamme seg over”. Industriherren Benjamin Wegner omdannet senere hageanlegget til en romantisk landskapspark som kunne romme fintfolket.

I kommunens hender

Store deler av eiendommen ble frasolgt til private mot slutten av 1800-tallet, og Kristiania kommune kjøpte i 1896 det som var igjen. Det ble besluttet at Frogner-jordene skulle bli en offentlig park i motsetning til kvartalsbebyggelse, som kommunen først hadde tenkt.

I 1904 ble deler av området åpnet for publikum, og Jubileumsutstillingen i 1914 ble avholdt her (se siden om Jubileumsutstillingen 1914).

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: